Κατάσταση δρομολογητών δικτύου κορμού

Δρομολογητής Όνομα κόμβου Κατάσταση Σε λειτουργία εδώ και... CPU load %
Κεντρικός atlas 30 εβδομάδες, 2 ημέρες, 10 ώρες 15
Εξωκείμενων συνδέσεων offcampus-conc1 3 έτη, 42 εβδομάδες, 5 ημέρες, 14 ώρες 7
Εξωκείμενων συνδέσεων offcampus-conc2 23 εβδομάδες, 4 ημέρες, 10 ώρες 5

Κατάσταση μεταγωγών δικτύου διανομής

Μεταγωγέας Όνομα κόμβου Κατάσταση Σε λειτουργία εδώ και...
Φιλοσοφικής bld02-aggr 3 εβδομάδες, 6 ημέρες, 14 ώρες
Νομικής bld04-aggr
Πολυτεχνείου bld09-aggr 4 εβδομάδες, 3 ημέρες, 11 ώρες
Πολυτεχνείου bld12-aggr 1 εβδομάδα, 1 ημέρα, 16 ώρες
Ιατρικής bld16-aggr 5 εβδομάδες, 4 ημέρες, 13 ώρες
Βιολογικού bld20-aggr 2 εβδομάδες, 3 ημέρες, 13 ώρες
Φυσικομαθηματικής bld22-aggr 6 εβδομάδες, 2 ημέρες, 17 ώρες

Τελευταία Ενημέρωση : 15/12/2018 1:30


: Σε λειτουργία
: Εκτός λειτουργίας


Για σχόλια, παρατηρήσεις και απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο anemo@it.auth.gr