Κατάσταση δρομολογητών δικτύου κορμού

Δρομολογητής Όνομα κόμβου Κατάσταση Σε λειτουργία εδώ και... CPU load %
Κεντρικός atlas 22 εβδομάδες, 4 ημέρες, 18 ώρες 43
Εξωκείμενων συνδέσεων offcampus-conc1 3 έτη, 35 εβδομάδες, 22 ώρες 30
Εξωκείμενων συνδέσεων offcampus-conc2 15 εβδομάδες, 6 ημέρες, 18 ώρες 12

Κατάσταση μεταγωγών δικτύου διανομής

Μεταγωγέας Όνομα κόμβου Κατάσταση Σε λειτουργία εδώ και...
Φιλοσοφικής bld02-aggr 2 εβδομάδες, 21 ώρες
Νομικής bld04-aggr 2 εβδομάδες, 21 ώρες
Πολυτεχνείου bld09-aggr 38 εβδομάδες, 20 ώρες
Πολυτεχνείου bld12-aggr 1 ημέρα, 18 ώρες
Ιατρικής bld16-aggr 2 εβδομάδες, 1 ημέρα, 21 ώρες
Βιολογικού bld20-aggr 2 έτη, 22 εβδομάδες, 5 ημέρες, 20 ώρες
Φυσικομαθηματικής bld22-aggr 14 εβδομάδες, 1 ώρα

Τελευταία Ενημέρωση : 22/10/2018 10:20


: Σε λειτουργία
: Εκτός λειτουργίας


Για σχόλια, παρατηρήσεις και απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο anemo@it.auth.gr