Κατάσταση δρομολογητών δικτύου κορμού

Δρομολογητής Όνομα κόμβου Κατάσταση Σε λειτουργία εδώ και... CPU load %
Κεντρικός atlas 1 έτος, 22 εβδομάδες, 1 ημέρα 27
Εξωκείμενων συνδέσεων offcampus-conc1 18 εβδομάδες, 6 ημέρες, 1 ώρα 18
Εξωκείμενων συνδέσεων offcampus-conc2 18 εβδομάδες, 6 ημέρες, 1 ώρα 15

Κατάσταση μεταγωγών δικτύου διανομής

Μεταγωγέας Όνομα κόμβου Κατάσταση Σε λειτουργία εδώ και...
Φιλοσοφικής bld02-aggr 7 εβδομάδες, 6 ημέρες, 3 ώρες
Νομικής bld04-aggr 7 εβδομάδες, 6 ημέρες, 4 ώρες
Πολυτεχνείου bld09-aggr 12 εβδομάδες, 3 ώρες
Πολυτεχνείου bld12-aggr 14 εβδομάδες, 5 ώρες
Ιατρικής bld16-aggr 13 εβδομάδες, 4 ώρες
Βιολογικού bld20-aggr 21 εβδομάδες, 1 ημέρα, 8 ώρες
Φυσικομαθηματικής bld22-aggr 2 ημέρες, 8 ώρες

Τελευταία Ενημέρωση : 18/10/2019 16:10


: Σε λειτουργία
: Εκτός λειτουργίας


Για σχόλια, παρατηρήσεις και απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο anemo@it.auth.gr